Nově zavádíme kategorii digitálních stopek

mechanické a digitální stopky

Od ročníku 2024 jsme se rozhodli k důležité změně v kategorizaci posádek dle způsobu měření času během rallye. Od sezony 2024 rušíme dosavadní kategorii mechanických stopek a namísto ní nově zavádíme kategorii digitálních stopek, která bude v rámci rallye hodnocena samostatně a týmy z této kategorie nebudou promlouvat do celkového pořadí rallye. Do výsledků jednotlivých testů přesnosti jsou stejně jako doposud zahrnuty všechny startující posádky. Digitální přístroje pro měření vzdálenosti jsou i nadále povoleny.

Technické vybavení nesmí eliminovat lidský faktor

Rádi bychom se zde trochu více rozepsali o tom, co nás k tomuto kroku po devíti ročnících vedlo, neboť faktorů je hned několik a věříme, že tuto změnu drtivá většina posádek přivítá pozitivně a s pochopením. Ani segment veteránských rallye se totiž v průběhu let nevyhýbá moderním trendům a zejména v posledních letech se na startech evropských ale i tuzemských rallye začaly objevovat posádky vybavené velmi drahou špičkovou digitální měřicí technikou, která se již stala natolik sofistikovanou, že během rallye v zásadní míře eliminuje lidský faktor. Z navigátora se tak stává spíše operátor výpočetní techniky, posádky si všechny zkoušky ještě před startem naprogramují do svých drahých měřicích zařízení a následně „jen“ absolvují předepsanou trasu rallye. Výsledkem pak je, že tyto týmy dosahují ve všech typech testů od jednoduchých až po velmi komplikované konstantních odchylek v řádu nízkých setin sekundy a jsou díky této technické výhodě zcela na jiné úrovni od zbytku startovního pole.

Chceme zábavu pro všechny

Vzhledem k tomu, že se celou dobu, co naše rallye organizujeme, snažíme připravit co největší zábavu a zážitek pro všechny účastníky bez výjimky, nelze ignorovat skutečnost, že posádky s výše uvedeným vybavením pracně připravenou rallye víceméně zničí ještě před startem, leckdy už během procesu registrací, neboť o vítězi, popř. o posádkách, které budou o vítězství bojovat, je víceméně rozhodnuto ještě dříve než se rallye odmává startovní vlajkou. To logicky demotivuje nejen zkušené a pravidelné účastníky, ale také nováčky, kteří si chtějí setinovou rallye vyzkoušet. Z účasti takto „nedostižně“ profesionálně vybavených posádek tak nebenefituje kromě jich samotných vůbec nikdo, a to včetně těch, kteří jinak měří čas také digitálně, avšak nedisponují takovým vybavením. Nechceme dopustit, aby drtivá většina týmů odjížděla z našich rallye s pocitem, že neměla vůbec žádnou šanci na vítězství a že trofeje a věcné ceny sesbíral ten, který nejvíce zainvestoval do digitálních přístrojů.

Jaká se nabízejí řešení?

S uvedeným trendem se samozřejmě nepotýkáme pouze my. Situace zejména na západ od nás je v tomto ohledu ještě markantnější. Přibývá tedy akcí, které k měření času (a někdy i vzdálenosti) umožňují využití výhradně mechanických přístrojů. Tímto směrem jsme se ale nechtěli vydat, neboť si uvědomujeme, že ne všichni účastníci našich rallye disponují mechanickými stopkami, jakkoliv i tento doplněk lze dnes pořídit v relativně rozumných cenových relacích. Kromě toho jsme schopni s pořízením mechanických stopek díky našemu partnerství s prestižní německou firmou Prestel Rallyemetrie každému pomoci. Stejně tak nechceme těm, kteří nevyužívají mechanické stopky zatěžovat jejich výsledky uměle vytvořenými koeficienty, které by je zcela vyřadily z šancí na dosažení pěkných výsledků. Při analýze dat z různých podniků jsme totiž zjistili, že by pro eliminaci vlivu digitální techniky nemusel stačit ani koeficient 2.

Podpořme společně mechanické stopky!

Změna v kategorizaci, kterou zavádíme od sezony 2024, je z našeho pohledu v současné chvíli optimálním řešením. Z minulých ročníků víme, že počet posádek hlásících se do kategorie mechanických stopek i tak přirozenou cestou postupně roste a představuje už nyní zhruba polovinu startovního pole. Věříme, že naše změna namotivuje i další posádky k tomu, aby využívaly během rallye mechanické stopky, které se samozřejmě ke klasickým autům mnohem lépe hodí, přinášejí intenzivnější zážitek a v neposlední řadě jsou skutečným odrazem schopností a souhry týmu. Na druhou stranu však v žádném případě nezavíráme dveře těm, kteří chtějí i nadále měřit čas digitálně – trofej i ceny v této kategorii budou dostatečně hodnotné. Nezastíráme však naši dlouhodobější ambici přivítat jednou na startu posádky s výhradně mechanickými stopkami, což je dle našeho soudu jediná správná cesta k tomu, aby podmínky i zážitky pro všechny účastníky napříč startovním polem byly v tomto ohledu co možná nejférovější. Děkujeme všem za pochopení, těšíme se na startu.

Upozorňujeme, že výše popsaná změna se týká pouze techniky pro měření času, nikoliv vzdálenosti. I nadále je tak bez problémů možné využívat digitálních či elektromechanických tripmasterů.