GDPR – Ochrana osobních údajů

Vážení příznivci setinových rallye,

jak víte, od 25. května 2018 nabývá účinnosti nové nařízení Evropské unie, které se týká ochrany osobních údajů (GDPR). Na toto nařízení reagujeme i my v rámci projektu CLASSIC RALLYE, který spadá do aktivit firmy JB Praha, s.r.o.

Dovolujeme si vás tedyv souvislosti s tím informovat, že JB Praha, s.r.o., Nad Úvozy 304, 252 25 Zbuzany, IČ: 25104292, zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s národní i evropskou legislativou a z důvodu zajištění základního účelu svého podnikání a kvůli kterému s námi komunikujete a spolupracujete.

JB Praha, s.r.o, konkrétně zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail. V případě účastníků našich rallye pak zpracováváme ještě následující údaje: národnost, jméno a příjmení případných dalších členů posádky, adresa, telefonní číslo, základní informace o vozidle, s kterým se účastníte rallye. Všechny informace potřebujeme pro účely komunikace s vámi a pro organizaci rallye. Fotografie, popř. informace ze startovní listiny, ve spojení se jménem, příjmením a případně vozem jsou zpracovávány pro účely propagace na webových stránkách, sociálních sítích, popř. v tištěných materiálech. Stejně tak se mohou nezávisle na našich aktivitách objevit v médiích.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout: Firmě, která na našich rallye zpracovává časomíru, zajišťuje SMS výsledkový servis a generuje výsledky rallye. V případě přihlášek na rallye jsou faktury předávány externí účetní firmě, která zpracovává naše účetnictví. Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty také orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona. 

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky k tomu pověřenými osobami a jsou náležitě zabezpečeny. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 15 let od udělení souhlasu. V rámci našeho procesu zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování na základě osobních údajů.

Máte právo na výpis osobních údajů, opravu, výmaz, omezení zpracování, podání námitky, odvolání souhlasu a podání stížnosti. Správcem Vašich osobních údajů je JB Praha, s.r.o. Kontaktní údaje pro případ dotazů k ochraně osobních údajů jsou: email:   telefon: +420 777 654 354.

Vzhledem k tomu, že jste v minulosti projevili zájem dostávat od nás informace, byli jste zařazeni do našich databází a budete v nich vedeni na základě postavení oprávněného zájmu. V případě, že si nepřejete dostávat od nás emailovou komunikaci, prosíme, zašlete nám žádost o zrušení v jakékoli podobě na

S pozdravem,

Jan Blažek, jednatel JB Praha, s.r.o.