SIGNS, SYMBOLS & SECONDS

Spolupráce s médii

Námi pořádané setinové rallye nejsou ani náhodou akcemi, jež jsou vyhrazeny pouze uzavřené skupině účastníků. Naopak. Intenzivní komunikací se snažíme tento způsob veteránského soutěžení propagovat i mezi širší veřejností s cílem ukázat, že se jedná o gentlemanské akce, které svým charakterem přesahují rámec běžných veteránských podniků. Jsme proto maximálně otevřeni komunikaci s médii, rádi jim vyjdeme podle našich možností vstříc a vzhledem k naší dlouhodobé osobní mediální zkušenosti se jim snažíme poskytnout maximální servis pro jejich náročnou práci. 

TISKOVÉ ZPRÁVY   |   AKREDITACE   |   MEDIÁLNÍ VÝSTUPY   |   MEDIÁLNÍ PARTNERSTVÍ